AKATIST SVETIM ARHANGELIMA BOŽIJIM

27. novembar 2022. - Manastir Ostrog - Dešavanja

Svima vjernima želimo blagosloven početak božićnjeg posta povodom kojeg prinosimo, u Slavu Božiju, Akatist Svetim Arhangelima Božijim, sa željom da zajedno sa njima i svima svetima i ove godine dostojno dočekamo u radosti i zdravlju vječnospasonosno Rođenje Bogomladenca, Gospoda i Spasitelja našega Isusa Hrista, Kome neka je Slava u vjekove, amin.

Blagoslovom Njegovog Visokopreosveštenstva, Mitropolita Joanikija (Mićovića) akatist sastavila monahinja Olimpijada (Kadić). Recenzent akatista: Mitropolit Joanikije (Mićović).

  

AKATIST SVETIM ARHANGELIMA BOŽIJIM

 

 Kondak 1

  Sveti Božiji Arhangeli, koji se borite za nas, vama prinosimo smjerno moljenje, i izbavljeni od tuge i nesreće, uznosimo vam pjesme zahvalne. A, vi, stojeći pred Prestolom Cara Slave, molimo vas, primite ovo blagodarenje i budite naše spasenje nama koji vam pojemo:

 Radujte se, Arhangeli Božiji, svesveti služitelji Slave Božije!

 Ikos 1

  Sveti Božiji Arhangeli, Prevječnom Prestolu Božijem najbliži duhovi i ljudskom umu nepojmljivi Božiji služitelji, za vama tiho čeznemo i sa strahom Božijim, vjerom i ljubavlju vam pojemo: 

 Raduj se, Arhistratiže Mihaile, demona pobjedniče!

 Raduj se, Arhangele Gavrile, Volje Božije blagovjesniče!

 Raduj se, Arhangele Rafaile, Sveti Božiji iscjelitelju!

 Raduj se, Arhangele Urile, Božanskog ognja nosioče!

 Raduj se, Arhangele Salatile, neućutni Božiji molitveniče!

 Raduj se, Arhangele Jegudile, Slave Božje revnitelju!

 Raduj se, Arhangele Varahile, Božijeg blagoslova posredniče!

 Radujte se, do Prestola Božijeg uzvišeni!

 Radujte se, jer ste besmrtnom Ljubavlju ispunjeni!

 Radujte se, jer ste savršenom poslušnošću ushićeni! 

 Radujte se, jer ste Hristovim likom u čovjeku obradovani!

 Radujte se, najdivniji ukrasi naselja rajskog!

 Radujte se, najuzvišeniji žitelji Carstva Nebeskog!

 Radujte se, Arhangeli Božiji, svesveti služitelji Slave Božije!

 

 Kondak 2

 Sveti Arhangele Mihaile, Anđele nepobjedive duhovne sile, koji vidljive i nevidljive neprijatelje naše pobjeđuješ, ti na trisvetu pjesmu Nebozemnu Crkvu vječno pokrećeš, pa zato, sa svima svetima, Bogu pojemo: Aliluja!

  Ikos 2

 

  Sveti Arhangele Božiji Mihaile, vojvodo nebeskih sila, nepobjedivi zaštitniče svih hrišćana, ti, koji si na čelo angelskih legiona protiv svegordog Denice stao, ti si đavola sa Neba u preispodnju nizvrgao, pa ti pojemo:

 Raduj se, ti, koji si na čelo nebeske vojske stao!

 Raduj se, jer si Anđele Božije na vjernost Bogu pozvao!

 Raduj se, jer si svu silu demonsku slavno porazio!

 Raduj se, jer si slavoslovlje Bogu na Nebu pokrenuo!

 Raduj se, nebeskom pjesmom Crkvu si nadahnuo!

 Raduj se, jer si ljekoviti izvor u Honi otvorio!

 Raduj se, jer zemaljske narode od zloga čuvaš!

 Raduj se, jer ljude za Carstvo Božije pripremaš!

 Raduj se, nebeskih sila slavni vojskovođo!

 Raduj se, trisvetog anđelskog pjevanja horovođo!

 Raduj se, Božije istine i pravde svjetilniče!

 Raduj se, svih Božijih ljudi čudesni zaštitniče!

  Raduj se, Arhistratiže Mihaile, svesveti služitelju Slave Božije!

 Kondak 3

  Sveti Arhangele Gavrile, Anđele Božijeg javljanja, ti si najdivniju vijest Neba zemlji donio, kada si Presvetoj Djevi o Rođenju Sina Božijeg javio i blagovješću divnom Vaseljenu obradovao da vječno poje Bogu:Aliluja!

  Ikos 3

  Sveti Arhangele Gavrile, tajni Božijih vjesniče, ti, koji nam Svetu Volju Božiju blagovijestiš i puteve Pravde Božije nam javljaš, tebi pojemo:

 Raduj se, ti, koji si Prečistoj Djevi sa Neba poslan bio!

 Raduj se, jer si Božijoj Materi radosnu vijest donio!

 Raduj se, Ovaploćenja Božijeg blagovjesniče!

 Raduj se, jer si Bogomateri himnu radosti ispjevao!

 Raduj se, ti, koji si Bogorodicu vječnom Radošću obradovao!

 Raduj se, jer si nebozemnu Crkvu Blagovjestima obasjao!

 Raduj se, jer Božanske istine Svetoj Crkvi otkrivaš!

 Raduj se, jer svetima nebeske glasove javljaš!

 Raduj se, nadumnih tajni Božijih vjesniče!

 Raduj se, najsvetije Volje Božije glasniče!

 Raduj se, božanstvenih savjeta svjetilniče!

 Raduj se, Vaskrsenja Hristovog prvovjesniče!

  Raduj se, Arhangele Gavrile, svesveti služitelju Slave Božije!

 

  Kondak 4

  Sveti Arhangele Rafaile, Anđele Božijeg liječenja, koji bolesti naše iscjeljuješ i rane naše ljubavlju Božanskom vidaš, ti  milost nebesku na nas izlivaš da radosno Gospodu pojemo: Aliluja!

 

  Ikos 4

  Sveti Arhangele Božiji Rafaile, ti, koji nam iscjeljenje sa Neba donosiš i nesreće od nas odgoniš, molimo te, lijekove za duše naše pronađi i najdublje rane naše ublaži da ti pojemo:

 Raduj se, jer si nam silu za liječenje sa Neba poslao!

 Raduj se, jer si ljekarsku vještinu Toviji otkrio!

 Raduj se, jer si ljudima ljekarsko znanje podario!

 Raduj se, jer si Gospoda kao Iscjelitelja proslavio!

 Raduj se, svih bolujućih vjerni pomoćniče!

 Raduj se, bogobojažljivih ljekara zaštitniče!

 Raduj se, jer ljude Istinom iscjeljuješ!

 Raduj se, jer nas duhovnim zdravljem raduješ!

 Raduj se, ti, koji nam dobrotu kao lijek daruješ!

 Raduj se, jer nebesku ljubav bolnima šalješ!

 Raduj se, jer nas angelskom ljubavlju liječiš!

 Raduj se, jer nas Ljekaru duša i tijela naših privodiš!

 Raduj se, Arhangele Rafaile, svesveti služitelju Slave Božije!

 

  Kondak 5

  Sveti Arhangele Božiji Urile, Anđele svjetlosti Božije, koji nebeskim svjetlima upravljaš i svjetlošću bogopoznanja nas prosvjećuješ, ti nas ljubavlju Istine ispunjavaš da svijetlo pojemo Bogu:Aliluja!

 Ikos 5

 Arhangele Urile, Sveti ognju Božiji, ti, koji plamen Božanske ljubavi u nama razgorijevaš i ognjem blagodatnog bogozrenja nas očišćuješ, tebi pojemo:

 Raduj se, svjetlozarni svjetioniče Božanskih Tajni!

 Raduj se, jer si Vječnom Istinom vjerne obasjao!

  Raduj se, jer si drevne proroke Božanskom Mudrošću ozario!

 Raduj se, jer si Tajne Carstva Nebeskog dostojnima otkrio!

 Raduj se, jer sveštenike Božije mudrošću nebeskom ispunjavaš!

 Raduj se, jer ohladnjela srca naša svjetlošću ljubavi Božije oživljavaš!

 Raduj se, jer razumijevanje istine naučnicima daruješ!

 Raduj se, jer učenicima i đacima razum prosvjetljuješ!

 Raduj se, jer narod Božiji ognjem Vječnog Života raduješ! 

 Raduj se, jer grijehe naše, blistanjem nebeske milosti, omivaš!

 Raduj se, jer pomračene bezbožijem, Vjerom prosvjetljuješ!

 Raduj se, jer vječnosvjetlosnom Istinom, oči naše otvaraš!

  Raduj se, Arhangele Urile, svesveti služitelju Slave Božije!

 

 Kondak 6

  Sveti Arhangele Salatile, Anđele svete molitve, koji neprestano Boga za sve ljude moliš, ti našu molitvu nadahnjuješ i srca naša blagodaću raduješ da se Bogu vječno molimo i pojemo: Aliluja!

 

  Ikos 6

  Arhangele Božiji Salatile, ti, koji nebeskom blagodaću molitvenu čežnju u svima rasplamsavaš i pred Prijestolom Tvorca neprestano se za nas usrdnom molitvom zastupaš, tebi pojemo:

 Raduj se, za sve ljude divni molitveniče!

 Raduj se, neprestane molitve krepki poborniče!

 Raduj se, jer nas molitvom od zloga izbavljaš!

 Raduj se, jer se za Božije molitvenike usrdno staraš!

 Raduj se, jer podvižnicima molitve radost daruješ!

 Raduj se, jer prepodobne monahe u podvigu utvrđuješ!

 Raduj se, jer svete pustinjake, blagodaću nagrađuješ!

 Raduj se, jer čistima srcem bogozrenje daruješ!

 Raduj se, jer revnitelje nebeskom silom naoružavaš!

 Raduj se, jer molitve svetih u nebeski kad pretvaraš!

 Raduj se, jer siromašne duhom smijernom molitvom bogatiš!

 Raduj se, jer blagodaću Božijom molitvu našu kropiš!

  Raduj se, Arhangele Salatile, svesveti služitelju Slave Božije!

  Kondak 7

  Sveti Arhangele Jegudile, Anđele Slave Božije, koji  Gospoda Savaota neumorno proslavljaš i za Slavu Božiju usrdno se staraš, ti revnitelje Slave Božije ukrjepljuješ i da slavi Boga svu vaseljenu pokrećeš pjesmom: Aliluja!

 

  Ikos 7 

  Sveti Arhangele Jegudile, koji ljubitelje svetinja Božijih miluješ i vjernim slugama Božijim vijence Božanske slave pleteš, ti nas učiš dostojno Boga da slavimo pa ti zato pojemo:

 Raduj se, jer Hristovoj Crkvi Slavu Božju javljaš!

 Raduj se, jer sve koji Boga slave slavno proslavljaš!

 Raduj se, jer Božiji narod od idolopoklonstva čuvaš!

 Raduj se, jer od praznovjerja bezazlene izbavljaš!

 Raduj se, jer podvižnike Slave Božije raduješ!

 Raduj se, jer mučenicima vijence nebeske slave pleteš!

 Raduj se, jer pjesnike Svete Crkve nadahnjuješ!

 Raduj se, jer stradalnike Hristove vječnim dobrima nagrađuješ!

 Raduj se, propovjednicima Vjere neodstupni pomoćniče!

 Raduj se, revniteljima Slave Božije vjerni savjetniče!

 Raduj se, graditelja Hrama Gospodnjeg krjepki predvodniče!

 Raduj se, blagovjesnicima Vječnoga Života Sveti zaštitniče!

  Raduj se, Arhangele Jegudile, svesveti služitelju Slave Božije!

 

  Kondak 8

  Sveti Arhangele Varahile, Anđele Božijeg blagoslova, koji nam od Gospoda blagoslove donosiš i blagovoljenjem Božijim duše naše radostiš, ti nas blagosiljaš i duše oživljavaš da Bogu pojemo sveto: Aliluja!

 

  Ikos 8

  Arhangele Božiji Varahile, molimo te od Boga nam vječni blagoslov izmoli i svetim Božijim blagovoljenjem blagoizvoli da ti pojemo:

 Raduj se, jer tebe radi dobar početak djela naših postavljamo!

 Raduj se, jer blagoslovom Božijim djela utemeljujemo!

 Raduj se, jer pravednike nebeskim blagoslovom nagrađuješ!

 Raduj se, jer na blagoslovena djela blagodat Božiju šalješ!

 Raduj se, jer nam Božiji blagoslov kroz Crkvu otkrivaš!

 Raduj se, jer nam blaženi mir u Carstvu Nebeskom javljaš!

 Raduj se, jer putevima Promisla Božijeg upravljaš!

 Raduj se, jer djela svete ljubavi blagosiljaš!

 Raduj se, ti, koji u vjeri djela naša utemeljuješ!

 Raduj se, jer nas blagoslovima Božijim od iskušenja ograđuješ!

 Raduj se, jer dobar početak bogodoličnim djelima postavljaš!

 Raduj se, jer Hristovo stado blagovoljenjem Božijim uvjenčavaš!

  Raduj se, Arhangele Varahile, svesveti služitelju Slave Božije!

 

  Kondak 9

  Sveti Božji Arhangeli i sva vojsko nebeska, raspoređena u devet činova ali jednakih u zvanju jedne službe – službe Angela, sav Sabor Svetih na Nebu sa vama likuje i, beskrajno  udivljen, neućutno poje: Aliluja!

 

  Ikos 9

  Blistanjem Božanske Slave ushićeni i gledanjem prevječne krasote ozareni, neveštastveni Angeli, zbog vas su vječno obradovani, Sveti Božji Arhangeli, a mi vam pjevamo:

 Raduj se, Arhangele Mihaile, jer tobom demonske strasti pobjeđujemo!

 Raduj se, Arhangele Gavrile, jer tobom Božanske tajne otkrivamo!

 Raduj se, Arhangele Rafaile, jer tobom Lijek Besmrtnosti pronalazimo!

  Raduj se, Arhangele Urile, jer tobom mrak neznanja odgonimo!

 Raduj se, Arhangele Salatile, jer tobom mir u duši nalazimo!

 Raduj se, Arhangele Jegudile, jer tobom Boga proslavljamo!

 Raduj se, Arhangele Varahile, jer tobom blagoslov od Boga dobijamo!

 Radujte se, plamenovi ognjeni, jer nas Suncem Pravde obasjavate!

 Radujte se, jer žarkom ljubavlju ka Bogu neugasivo plamtite!

 Radujte se, jer iz najveće blizine Slavu Božiju vječno gledate!

 Radujte se, jer oganj Božanske ljubavi vječno rasplamsavate!

 Radujte se, jer Božanski Život u svima razgorjevate!

  Radujte se, Arhangeli Božiji, svesveti služitelji Slave Božije!

  Kondak 10

  Arhangeli Božiji, vi, koji neućutno Gospodu za sve blagodarite i beskonačnim pjesmama dostojno Boga slavite, na slavljenje Tvorca nebozemnu Crkvu vi nadahnjujete božanstvenom pjesmom: Aliluja!

 

  Ikos 10

  Besmrtni Božiji Arhangeli, prevječne himne vaše beskonačnim prostranstvima vaseljene odjekuju i do krajnjih granica sazdanog svijeta se prostiru i tajanstveno dostojna srca dodiruju, koja zato poju:

 Radujte se, saborci naši nepobjedivi!

 Radujte se, lučezarni naši saputnici!

 Radujte se, zastupnici naši svežalostivi!

 Radujte se, nebeski naši svjetlodavci!

 Radujte se, iscjelitelji naši čovjekoljubivi!

 Radujte se, u dobrim djelima vjerni saradnici!

 Radujte se, prijatelji naši najverniji!

 Radujte se, neuspavljivi naši molitvenici!

 Radujte se, beskrajne melodije, koje čitav svijet pozlaćujete!

 Radujte se, nebeske himne, koje ognjenom vječnošću plamtite!

  Radujte se, zlatozarne pjesme, koje nas besmrtnom ljubavlju krasite!

 Radujte se, Angeli Božiji, jer plamenim pojanjem Vječnom Životu služite!

  Radujte se, Arhangeli Božiji, svesveti služitelji Slave Božije!

 

 Kondak 11

 

  O, besmrtni zlatovidi umovi, koji neugasivom čežnjom za Prevječnim Božanstvom gorite, u Božansku Slavu neprestano gledajući, neizrecivo se hranite i, svjetlošću vašeg osvećenja, svu vaseljenu prosvjećujete da smjerno pojemo Bogu: Aliluja!

 

  Ikos 11

  Neutoljivo čeznući Vječnoj Ljubavi da služite, koja raste u darivanju, od Boga naučeni, služite božanstvenom razdjeljivanju svjetlosti bogopoznanja i beskonačnom radovanju angelskog pojanja, pa vam pojemo:

 Radujte se, najvjernije sluge Božijeg Domostroja spasenja!

 Radujte se, jer prevječne planove Božije nepogrješivo ispunjavate!

 Radujte se, jer sve vjerne neumorno čuvate!

 Radujte se, jer nas grješne čovjekoljubivo milujete!

 Radujte se, jer posrnule pokajanju privodite!

 Radujte se, jer nas od grjehovnih nečistota neizrecivo očišćavate!

 Radujte se, jer nas od mračnih dušegubnika premudro izbavljate!

 Radujte se, jer nas od svijeta, koji u zlu leži, spasavate!

 Radujte se, jer svjetlošću bogopoznanja svu vaseljenu prosvjećujete!

 Radujte se, jer svjetlošću Istine tamu zlobe odgonite!

 Radujte se, jer nas ljubavlju Božanskom ispunjavate!

 Radujte se, jer slobodom zlatnom sve obasjavate!

  Radujte se, Arhangeli Božiji, svesveti služitelji Slave Božije!

 

  Kondak 12

  O, veliki blagovjesnici preslavnog djela Božanstvenog, Sveti Božiji Arhangeli, koji nam proroštva otkrivate i Volju Božiju nam saopštavate, vi nas u ljubavi Božijoj utvrđujete da Gospodu radosno pojemo: Aliluja!

 

  Ikos 12

  U krasotu Božiju gledajući, koja vam je svjetlost svoju neizrecivo saopštila, Sveti  Arhangeli, vi ste postali čista ogledala koja su svjetlošću Života i druge obasjala i njome Carstvo Božije ispunila, pa vam pjevamo:

 Radujte se, Prestolu Tvorca najbližih sedam duhova!

 Radujte se, jer u tajnim savjetima Božijim učestvujete!

 Radujte se, luče životvornog bogozrenja!

 Radujte se, jer se Božanskom manom hranite!

 Radujte se, jer tvorevinu Božiju neizrecivo ukrašavate!

 Radujte se, jer nam Tajnu Presvete Trojice javljate!

 Radujte se, ognji životvorni, koji nas u pravdi Božijoj utvrđujete!

 Radujte se, sunca bogolika, koji Vaskrsenjem Hristovim sve obasjavate!

 Radujte se, jer u sebe zrake vječne svjetlosti neposredno primate!

 Radujte se, jer se Božanskom svjetlošću neispunjivo ispunjavate!

 Radujte se, jer Gospodu Savaotu neprestano ushodite!

 Radujte se, jer Volju Božiju savršeno tvorite!

  Radujte se, Arhangeli Božiji, svesveti služitelji Slave Božije!

 

  Kondak 13

 Sveti Arhangele Mihaile, Gavrile, Rafaile, Urile, Salatile, Jegudile, Varahile i svi bezbrojni Angeli Božiji, kojima imena ni broja ne znamo, smjerno vas molimo: primite ovo naše malo moljenje i budite nam u Istini Božijoj vječno utvrđenje da i mi, zajedno sa vama i svima svetima, pjevamo u prevječnim horovima, beskonačnu pjesmu: Aliluja!

(ovaj Kondak čita se tri puta, pa onda: Ikos 1, Kondak 1)

 

Molitva Svetim Arhangelima Božijim

  Sveti slavni Božiji Arhangeli, mi, koji se u vašu ljubav beskrajno uzdamo, smjerno vas molimo i preklinjemo: pomozite nam da i mi, grješni i ozemljeni, dobijemo od Gospoda oproštaj grijehova naših, od bolesti i neduga iscjeljenje, od demonskih sila oslobođenje i sa Hristom Bogom, vječno sjedinjenje i da, u vas gledajući, Volju Božiju sinovski da tvorimo i, životom svojim, Spasitelja Hrista zauvijek da slavimo! Amin.

Blagoslovom Njegovog Visokopreosveštenstva

Mitropolita Joanikija (Mićovića)

akatist Svetim Arhangelima, u Slavu Božiju, sastavila monahinja Olimpijada (Kadić)

Ostala dešavanja

18. 12. 2022.

Praznik Svetog novomučenika Stanka i Djetinjci saborno i molitveno proslavljeni u ...

U treću nedjelju pred Božić - Djetinjci, 18. decembra, kada naša Sveta Crkva molitveno proslavlja Sveto...

14. 12. 2022.

SVETA TAJNA JELEOSVEĆENjA U ČETVRTAK 22. 12. 2022. U CRKVI SVETE TROJICE...

Obavještavamo vjerni narod da će se Sveta Tajna Jeleosvećenja služiti u četvrtak 22. 12. 2022. godine...

11. 12. 2022.

26. Nedjelja po Duhovima u Ostrogu

U 26. nedjelju po Pedesetnici, 11. decembra, kada naša Sveta Crkva molitveno proslavlja Svetog prepodo...

11. 12. 2022.

Iguman ostroški o. Sergije: U svetiteljima se ostvarila u punoći ljubav Božija...

Arhimandrit Sergije (Rekić), iguman manastira Ostrog, održao je večeras, 10. decembra 2022. godine, ...

6. 12. 2022.

Besjeda oca Miodraga Todorovića na pomenu blaženopočivšem igumanu ostroškom ocu ...

https://youtu.be/hvEkRRABm3U Otac Lazar se rodio 1948. godine u Kokorini, selu blizu ...

4. 12. 2022.

Vavedenje Presvete Bogorodice toržestveno proslavljeno u ostroškoj svetinji, bogols...

Veliki praznik Vavedenje Presvete Bogorodice, hramovna slava crkve u Gornjem Ostrogu u kojoj se čuvaju...